prev

Syntrichia princeps on a stonewall between birches

next
Thumbnails